Genel olarak fabrikalar, oteller ve alışveriş merkezleri gibi büyük tesislerde kullanılan bu panoların dizaynı büyük bir hassasiyetle yapılmakta ve estetik bir pano haline getirilmektedir. Otomasyon panoları için çok önemli olan numaralandırılmış kablolarla panonun imal edilmesine önem gösterilerek, panolar ileride sorun çıkarmayacak şekilde tasarlanmaktadır. Panolarda etiketlemeye dikkat edilerek sahadaki montaj aşamasında büyük kolaylık sağlanmaktadır.