EPU 1972 yılında, Mehmet EYİİP  ve  Osman IŞIK tarafından adi ortaklık olarak kurulmuştur. Kurucu ortaklar, dünya standartlarında imalat yapmayı hedeflemişlerdir. İmalat konusu olarak seçtikleri, seslendirme sistemleri, laboratuvarlarda kullanılan güç kaynakları ve ölçü aletlerinin imalatlarıyla ilgili çeşitli ulusal ve uluslararası standartları temin ederek; teorik çalışmalarını yapmış, daha sonra ise kendi araştırma ve geliştirme grubunu oluşturmuştur.

EPU, İmal etmekte olduğu cihazların piyasada çok rağbet görmesi  ve talebin hızla büyümesi üzerine 1978 yılında kuruluş türünü değiştirerek, LİMİTED ŞİRKET’ olmuş ve imalat konularını çeşitlendirmeye karar vermiştir.

Seslendirme sistemleri, laboratuvarlarda kullanılan güç kaynakları ve ölçü aletlerinin imalatlarına ilave, LİSAN LABARATUARLARI, İNTERKOM SİSTEMLERİ, SİMÜLTANE ÇEVİRİ SİSTEMLERİ, GERİLİM REGÜLATÖRLERİ, AKÜ ŞARJ CİHAZLARI, gibi imalatları tamamen kendi bünyesindeki ARGE  çalışmalarıyla üretmiş,  Piyasaya sunmuştur.

EPU 1977 yılında Türkiye’de ilk defa  YEDEK GÜÇ KAYNAĞI  imalatını gerçekleştirmiştir. Elektrik kesintilerinin çok fazla olduğu bu dönemde,  bu imalat şirketin hızlı büyümesini sağlamış, bunun sonucunda EPU’ ya yurt içinden ve yurt dışından mümessillik ve elektrik taahhüt konularında talepler gelmeye başlamıştır. Şirketimiz kuruluşunda almış olduğu sadece imalat yapmak yönündeki kararını değiştirmemiş, Gelen farklı konulardaki taleplere cevap verebilmek için  iki yeni firma daha kurma kararı alınmıştır.

1982 yılında kurucu iki ortak, yine sınıf arkadaşları olan Aydın GÜRPINAR’I da yanlarına alarak  Elektrik Taahhüt işleri için ENERSİS A.Ş.’yi, mümessillik hizmetleri için ise ELEKTROSİS A.Ş.’yi kurmuştur.

1982 yılında EPU, Türkiye’ de ilk Kesintisiz Güç Kaynağı imalatını gerçekleştirmiş,  uzun yıllar bu pazarın en büyük imalatçısı olmuştur. Daha sonra Bilgisayar kontrollü seslendirme sistemlerinin geliştirmesini yaparak ENERSİS ve ELEKTROSİS firmalarını başarıyla desteklemiştir.

1989 yılından sonra alınan bir kararla yurt içinde ve dışında çok büyümüş olan ENERSİS A.Ş.’ye daha güçlü görünmesi için  EPU Ltd. Şti’nin elindeki imalatların büyük bir kısmı devredilmiştir.

1998 yılından itibaren EPU Ltd. Şti.’ye ait hisselerin tamamı Mehmet EYİİP ve Gerçek EYİİP tarafından alınmış. Diğer iki firma, diğer ortaklara devredilmiştir.

1999 yılından itibaren EPU Ltd. Şti.’ye eski imalat, tasarım ve araştırma-geliştirme ruhu  yeniden kazandırılmıştır.

EPU Ltd. Şti., eski imalat  çeşitlerine ek olarak SCHNEIDER ELEKTRİK yetkili panoculuk-temsilcilik konularında da çalışan bir firma olarak hizmet vermeye başlamıştır.

1999 yılından itibaren yeni çalışma konusu olan Pano İmalatına  ağırlık veren EPU , Türkiye’deki ve yurt dışındaki;

➤ Beş Yıldızlı Oteller
➤ Büyük İş Merkezleri
➤ Hastaneler
➤ Endüstriyel Tesisler
➤ Hidro Elektrik Santrallar
➤ Güneş Enerjisi Santrallari
➤ Büyük Ölçekli Konut Projeleri’ nin

AG  ve MCC panolarının komple imalatlarını gerçekleştirerek Türkiye’de kendi konusunda çalışan firmalar arasında önde gelen firmalar arasına girmeyi başarmıştır.

EPU 2002 yılından itibaren imalatlarına yeni adresi olan Dökmeci Sanayi Sitesinde 1700 m² kapalı alanlı binasında devam etmektedir.

2008 yılı Mart ayı itibari ile Schneider Elektrik ile yapılan Yetkili panoculuk anlaşması fesih edilmiş, ABB Elektrik ile yetkili panoculuk – temsilcilik anlaşması yapılmıştır.

EPU. Ekim 2018 de kuruluş türünde değişikliğe giderek,  ticari faaliyetlerine EPU Elektronik Proje ve Uygulama Anonim Şirketi olarak devam etmektedir.

KVKK

Epu Elektrik

Telefon= 0312 278 16 04

E-Posta= epu@epu.com.tr

Adres= Bahçekapı Mahallesi 2500.Cadde No:11/12 Şaşmaz-Etimesgut/Ankara

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Epu Elektrik, sizinle olan ilişkimize bağlı olarak kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

Elektrik hizmetleri ve abonelik süreçlerinin yönetimi,

Faturalandırma ve ödeme işlemleri,

Talep ve şikayetlerinizi yanıtlama,

Müşteri memnuniyeti arttırıcı çalışmalar yapma ve pazarlama faaliyetleri,

Hizmet kalitesini arttırmak için analizler yapma.

Toplanan Kişisel Veriler

Epu Elektrik, aşağıdaki türde kişisel verilerinizi toplayabilir:

İsim, soyadı ve iletişim bilgileri (adres, telefon numarası, e-posta adresi vb.),

Abonelik bilgileri ve fatura detayları,

İşlem ve ödeme bilgileri.

Veri İşleme Süreçleri

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’da öngörülen süre ve yöntemlerle işlenecektir. Kişisel verileriniz, işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanacak ve işleme amacı sona erdiğinde veya hukuki yükümlülüklerin sona erdiği tarihte imha edilecektir.

Veri Paylaşımı

Epu Elektrik, kişisel verilerinizi, yasal düzenlemelere uygun olarak, hizmet sağlayıcılar ve iş ortakları gibi üçüncü taraflarla paylaşabilir. Bu paylaşımın amacı, size daha iyi hizmet sunmak ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,

KVKK’nın öngördüğü şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.